Φωτίζου, φωτίζου – Istanbul Picture

Φωτίζου, φωτίζου

youtu.be/YH__vkzyLeI
Byzantine chant
Title: "Φωτίζου, φωτίζου" (Shine, shine Jerusalem!)

.

.

photo:
Iconostasis, Church of St. George, Istanbul
en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._George,_Istanbul

Ecumenical Patriarchate of Constantinople
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως
Rum Ortodoks Patrikhanesi
Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi
Константинопольская православная церковь
Կոստանդնուպոլսի տիեզերական պատրիարքություն
კონსტანტინოპოლის მართლმადიდებელი ეკლესია
Цариградска патријаршија
Вселенска патриаршия
Patriarhia Ecumenică de Constantinopol
بطريركية القسطنطينه المسكونيه
Patriarchatus Oecumenicus Constantinopolitanus
Patriarcat œcuménique de Constantinople
Patriarcato ecumenico di Costantinopoli
Iglesia ortodoxa de Constantinopla
Ökumenisches Patriarchat von Konstantinopel
www.patriarchate.org/
en.wikipedia.org/wiki/Ecumenical_Patriarchate_of_Constant…

Image published by fusion-of-horizons on 2015-08-18 12:08:44 and used under Creative Commons license.

Tagged: , Ecumenical Patriarchate of Constantinople , Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως , Rum Ortodoks Patrikhanesi , Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi , Константинопольская православная церковь , Կոստանդնուպոլսի տիեզերական պատրիարքություն , კონსტანტინოპოლის მართლმადიდებელი ეკლესია , Цариградска патријаршија , Вселенска патриаршия , Patriarhia Ecumenică de Constantinopol , بطريركية القسطنطينه المسكونيه , Patriarchatus Oecumenicus Constantinopolitanus , Patriarcat œcuménique de Constantinople , Patriarcato ecumenico di Costantinopoli , Iglesia ortodoxa de Constantinopla , Ökumenisches Patriarchat von Konstantinopel , Church , Constantinople , Istanbul , Turkey , Ecumenical , Patriarchate , Fener , Phanar , iconostasis , iconostas , icon , architecture , orthodox , interior , icons , iconography , icoana , orthodoxy , Ορθοδοξία , Ορθόδοξος , eikōn , Greek , εκκλησία , light , lumina , Φως , Καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου , cathedral , art , εἰκονοστάσιον , Иконография , Greek Orthodox Church , Eastern Orthodox Church , Ορθόδοξη Εκκλησία , Православна церьков , history , Europe , Baroque , Archangel Michael , Byzantium , Eastern Roman Empire , constantinopolitan , Βασιλεία Ῥωμαίων , Ῥωμανία , Κωνσταντινούπολις , Rococo , decoration , painting , Late Baroque , angel

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.